Restauratie_renovatie

Restauratie & Renovatie

Het restaureren en renoveren van monumenten en oude gebouwen is puur vakmanschap. Bij renovatie of gedeeltelijk vernieuwen van een bestaand pand daardoor wordt het weer bruikbaar naar de huidige maatstaven en normen. Hierbij worden karakteristieke eigenschappen gecombineerd met moderne vernieuwingen.

Bij restauratie zijn die handelingen aan een beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan voorwerp met het doel deze terug te brengen in een van tevoren gedefinieerde toestand.

Vooral bij oude en monumentale panden of panden die onder monumentenzorg vallen is elke situatie anders en vereist een specifieke aanpak. Qwint Boomkens Onderhoudsbedrijf beschikt over de kennis en vakmanschap die voor dit specialistische werk noodzakelijk is. Kennis en het beheersen van oude technieken (zoals knipvoegen, blokken insnijden in stucwerk, tegels direct in zandcement plaatsen enz.) is noodzakelijk en deze worden gecombineerd met hedendaagse technieken en inzichten.

Neem een kijkje in onze portfolio!

Uw wensen vakkundig uitgevoerd